ტექ თოქი

ვრცელი საუბრები სხვადასხვა ტექნიკურ თემაზე, ტექნოლოგიებზე მომუშავე ქართველებთან.